Informatii despre cookies

   Prelucrarea datelor cu cararacter personal

Lura are obligatia de a administra datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor/Cumparatorilor privind situatia contului lor de pe www.lura.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vânzarilor si comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dumneavoastra în formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dumneavoastra personale sa fie incluse în baza de date a Lura si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre Lura, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre Lura, afiliatii si colaboratorii acestora de activitatii cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vânzarilor si comportamentul consumatorului. De asemenea, va dati acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de catre Lura atât afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate.
Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei în caz de încalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.
 Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Iutta, contact@lura.ro, va puteti exercita, în mod gratuit, urmatoarele drepturi:

– o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

– sa interveniti asupra datelor transmise;

– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particulara;

– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Astfel, www.lura.ro poate notifica utilizatorii/clientii privind ofertele curente prin newsletterul saptamânal si poate trimite felicitari sau alte mesaje speciale. 
www.lura.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.lura.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate în scopul pentru care le-ati furnizat: pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preîntâmpina încalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali. De asemenea, Lura poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla în relatii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate în siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei în vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asiguratori.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecâtoresti si altor organe abilitate ale statului, în baza si în limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.